Meridyen Patent bünyesinde, öncelikle üretim ve hizmetin vazgeçilmez unsuru olan “insan”a ve onun “sürekli gelişimine” odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları yürütmeyi İK politikamızın önceliği olarak kabul ederiz.

 

Bu bağlamda; personelimize, sektörel bilgi ve teknolojik altyapı konusunda yatırım yaparak, personelimizin yeterli donanımı edinmesini hedefler ve bu donanımın sağladığı özgüvenle Meridyen Patent bünyesinde gelişimini destekleriz.


“Verimlilik”, “kârlılık”, “toplam kalite”, “müşteri memnuniyeti” ve benzeri unsurların ancak sürekli gelişime açık çalışanlar ve bunu destekleyen bir yapıyla elde edilebileceğini biliriz.


Çalışanların kişisel gelişimleri ve kariyer gelişimleri her zaman desteklenir ve “çalışan memnuniyeti” de bizim için “müşteri memnuniyeti” kadar önemlidir.

Topluma karşı sorumlu, ahlaki değerlere saygılı,
İşi sahiplenen,
Dürüst,
Sonuç odaklı,

Yaratıcı fikirler üreten,
Yenilikci çözüm üreten...

...nitelikli bir ekip kurarak milli ekonomiye katkı sağlamak İK politikamızı oluşturmaktadır.

 

 

Başa Dön